Λειτουργία – Διαδικτυακή Πύλη ΔΥΑ για το κοινό 

 

Περιγραφή Λειτουργίας

 

Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στη Διαδικτυακή Πύλη της ΔΥΑ, μέσω της οποίας το κοινό έχει πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες της ΔΥΑ που είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου. Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Εργασίας ή καταχωρώντας απευθείας τη διεύθυνση (URL) της πύλης. Με την είσοδο στην πύλη, εμφανίζεται η αρχική σελίδα η οποία καλωσορίζει το χρήστη και του παρουσιάζει τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές.

 

Εξυπηρέτηση Κοινού (Public Services)

 

Μέσω της ενότητας αυτής, το κοινό είναι σε θέση να μεταβεί στα υποσυστήματα ηλεκτρονικής αυτοεξυπηρέτησης και στο υποσύστημα της Τράπεζας Βιογραφικών Σημειωμάτων για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών. Συγκεκριμένα, οι πιο κάτω συνδέσεις είναι διαθέσιμες:

 

 • Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας

(Job Search)

 

Με την επιλογή αυτή καλείται η λειτουργία «Αναζήτηση Εργασίας» η οποία επιτρέπει την αναζήτηση και τον εντοπισμό κενών θέσεων εργασίας που τον ενδιαφέρουν και είναι δημοσιοποιημένες στο διαδίκτυο. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλο το κοινό (δεν απαιτείται η καταχώρηση στοιχείων πρόσβασης).

 

 • Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας

(Job Seeker Services)

 

Με την επιλογή αυτή καλείται η λειτουργία «Πρόσβαση στο Σύστημα» μέσω της οποίας ο αιτητής εργασίας πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία πρόσβασης του στο σύστημα. Εάν τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά, τότε καλείται η λειτουργία «Κατάλογος Επιλογών Αιτητή Εργασίας» μέσω της οποίας ο Αιτητής έχει πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες. Σημειώστε ότι οι Αιτητές εργασίας οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν καλώντας τη λειτουργία «Εγγραφή Αιτητή Εργασίας» μέσω της λειτουργίας «Πρόσβαση στο Σύστημα».

 

 • Εξυπηρέτηση Εργοδοτών

(Employer Services)

 

Με την επιλογή αυτή καλείται η λειτουργία «Πρόσβαση στο Σύστημα» μέσω της οποίας ο εργοδότης πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία πρόσβασης του στο σύστημα. Εάν τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά, τότε καλείται η λειτουργία «Κατάλογος Επιλογών Εργοδότη» μέσω της οποίας ο Εργοδότης έχει πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες. Σημειώστε  ότι οι εργοδότες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν καλώντας τη λειτουργία «Εγγραφή Εργοδότη» μέσω της λειτουργίας «Πρόσβαση στο Σύστημα».

 

 • Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων (CV Bank)

Με την επιλογή αυτή καλείται η λειτουργία «Πρόσβαση στη Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων» μέσω της οποίας ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία πρόσβασης του στο σύστημα. Εάν τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά, τότε καλείται η λειτουργία «Κατάλογος Επιλογών Εργοδότη - Τράπεζα Βιογραφικών» εάν ο χρήστης είναι εργοδότης ή «Κατάλογος Επιλογών Αιτητή - Τράπεζα Βιογραφικών» εάν ο χρήστης είναι αιτητής εργασίας.

 

Χρήστες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες «Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας» ή «Εξυπηρέτηση Εργοδοτών» πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «Εγγραφή Χρήστη Στην Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων» η οποία καλείται από τη λειτουργία «Πρόσβαση στην Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων» για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα βιογραφικών συστημάτων.

 

 

 

Θέματα (Topics)

 

 • Στατιστικοί Πίνακες

(Statistic Reports)

Στην θεματική ενότητα «Στατιστικοί Πίνακες» παρουσιάζονται στο χρήστη διάφοροι στατιστικοί πίνακες ανεργίας και κενών θέσεων που η ΔΥΑ θέλει να κοινοποιήσει προς το κοινό. Οι στατιστικοί πίνακες έχουν την μορφή «PDF».

 

Η θεματική ενότητα «Στατιστικοί Πίνακες» υλοποιείται με portlet και χρήστης με ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» έχει την δυνατότητα να αφαιρεί και να προσθέτει στατιστικούς πίνακες (H διαχείριση αυτού του portlet γίνεται μέσω του Oracle Portal).

 • Ανακοινώσεις

(News)

Στη θεματική ενότητα «Ανακοινώσεις» παρουσιάζονται στο χρήστη της πύλης διάφορα νέα / γεγονότα / εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΔΥΑ. Για κάθε ανακοίνωση παρουσιάζεται ο τίτλος της καθώς και η ημερομηνία καταχώρησης της. Με την επιλογή μιας ανακοίνωσης από το χρήστη, παρουσιάζεται το πλήρες κείμενο της.

 

Η θεματική ενότητα «Ανακοινώσεις» υλοποιείται με portlet και χρήστης με ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» έχει τη δυνατότητα να αφαιρεί, να προσθέτει και να τροποποιεί ανακοινώσεις (H διαχείριση αυτού του portlet γίνεται μέσω του Oracle Portal).

 

 • Σχετικοί Σύνδεσμοι

     (Relevant Links)

Στη θεματική ενότητα «Σχετικοί Σύνδεσμοι» παρουσιάζονται στο χρήστη διάφοροι σύνδεσμοι  οι οποίοι τον παραπέμπουν σε διάφορες ιστοσελίδες που είναι σχετικές ως προς το έργο της  ΔΥΑ.

 

Η θεματική ενότητα «Σχετικοί Σύνδεσμοι» υλοποιείται μέσα σε portlet και  χρήστης με ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» έχει την δυνατότητα να αφαιρεί και να προσθέτει συνδέσεις (H διαχείριση αυτού του portlet γίνεται μέσω του Oracle Portal).

 

 • Σχετικά

(About)

 

Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή του συστήματος. Η περιγραφή του  συστήματος μπορεί να ενημερωθεί από το χρήστη με το ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» μέσω του Oracle Portal

 

 • Συνήθεις Ερωτήσεις

(FAQ)

Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα και τις λειτουργίες του μαζί με τις αντίστοιχες απαντήσεις. Οι συνήθεις ερωτήσεις διαχειρίζονται από χρήστη με ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» μέσω του Oracle Portal.

 

 • Όροι Χρήσης

(Terms of Use)

Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται οι όροι χρήσης του συστήματος. Οι όροι χρήσης διαχειρίζονται από χρήστη με ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» μέσω του Oracle Portal.

 

 • Επικοινωνία

(Contact Us)

Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Εργασίας. Συγκεκριμένα για κάθε Γραφείο Εργασίας εμφανίζονται η διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία επικοινωνίας διαχειρίζονται από χρήστη με ρόλο «Διαχειριστής Πύλης» μέσω του Oracle Portal.

 

 • Βοήθεια

(Help)

Με την επιλογή αυτή καλείται ο Οδηγός Χρήσης του συστήματος.

 

Οι διεπαφές (user interface) της Διαδικτυακής  Πύλης είναι διαθέσιμες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη γλώσσα της προτίμησης του). Οι διεπαφές των υποσυστημάτων ηλεκτρονικής αυτοεξυπηρέτησης και της Τράπεζας Βιογραφικών Σημειωμάτων είναι διαθέσιμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα.