Λειτουργία – Πρόσβαση στο Σύστημα

 

Περιγραφή Λειτουργίας

 

Η λειτουργία αυτή καλείται από τη Διαδικτυακή Πύλη όταν ο χρήστης επιλέξει «Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας» ή «Εξυπηρέτηση Εργοδοτών» και επιτρέπει την πιστοποίηση των στοιχείων πρόσβασης ενός χρήστη (αιτητή εργασίας ή εργοδότη) του Συστήματος Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας:

 

Ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει τον Κωδικό Πρόσβασης του και το Σύνθημα του. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένο Κωδικό Πρόσβασης ή/και Σύνθημα τότε δίνεται το σχετικό μήνυμα λάθους το οποίο καλεί το χρήστη να ξαναπροσπαθήσει.

 

Διαφορετικά, εάν τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά τότε το σύστημα, ανάλογα με το εάν ο χρήστης είναι αιτητής εργασίας ή εργοδότης, εμφανίζει τις λειτουργίες «Κατάλογος Επιλογών Αιτητή Εργασίας» ή «Κατάλογος Επιλογών Εργοδότη» αντίστοιχα, ενώ το όνομα και ο Αριθμός Ταυτότητας του αιτητή εργασίας ή το όνομα και το ΑΜΕ-ΤΕ ΑΜΕ του εργοδότη εμφανίζεται στις διάφορες οθόνες του συστήματος.

 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά αλλά ο λογαριασμός του χρήστη έχει απενεργοποιηθεί, δίνεται το σχετικό μήνυμα το οποίο καλεί το χρήστη να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εργασίας για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

 

Η απενεργοποίηση λογαριασμού μπορεί να συμβεί για τους εξής λόγους:

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει το σύνθημα του, πατώντας τη σύνδεση «Ξεχάσατε το σύνθημα σας;», το σύνθημα του αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Για χρήστες οι οποίοι δεν έχουν Κωδικό Χρήστη (νέοι χρήστες) το σύστημα παρέχει τα ακόλουθα: