Λειτουργία – Εγγραφή Εργοδότη

 

Περιγραφή Λειτουργίας

 

Η λειτουργία αυτή καλείται από τη λειτουργία «Πρόσβαση στο Σύστημα» και επιτρέπει την εγγραφή (εξασφάλιση στοιχείων πρόσβασης) ενός εργοδότη στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας:

 

Πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει και εργοδότης ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Γραφεία Εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, με την επικύρωση της αίτησης του (λειτουργία «Επικύρωση Εγγραφής Εργοδότη») γίνεται και η εγγραφή του στο Σύστημα Τοποθέτησης Υποψηφίων.

Σημειώστε ότι εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν ΑΜΕ (δεν είναι εγγεγραμμένοι στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις) η εγγραφή τους και κατ’ επέκταση και η κενή τους θέση μπορεί να επικυρωθεί από οποιοδήποτε λειτουργό του ΕΓΕ/ΤΓΕ σε οποιαδήποτε επαρχία. Η επικύρωση εγγραφής εργοδότη με ΑΜΕ, είτε είναι εγγεγραμμένος, είτε δεν είναι εγγεγραμμένος στο CPS κατανέμεται τυχαία στα ΕΓΕ/ΤΓΕ στην επαρχία του τόπου διαμονής.

 

Η διαδικασία εγγραφής αποτελείται από πέντε βήματα:

 

 

 


Βήμα 1: Καταχώρηση Στοιχείων Εργοδότη

 

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

 • Αριθμός Μητρώου Εργοδότη

 

Πρέπει να έχει τη μορφή ΧΧΧΧΧ/Χ/ΧΧΧΧ.

Διευκρίνιση: αφορά εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη καταχωρημένο στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 • Αριθμός Μητρώου Εργοδότη Τμήματος Εργασίας

Πρέπει να έχει τη μορφή ΧΧΧΧΧ/Χ/ΧΧΧΧ.

Διευκρίνιση: αφορά εργοδότες που δεν έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη καταχωρημένο στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά έχει αριθμό μητρώου εργοδότη καταχωρημένου στο σύστημα Τοποθέτησης Ανέργων.

 

 • Όνομα Εργοδότη*

 

 

 • Αριθμός Φ.Π.Α.

 

 

 • Είδος Εργοδότη*

 

Λίστα τιμών η οποία περιλαμβάνει τις πιο κάτω τιμές:

 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Εταιρεία Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Διεθνής Οργανισμός

 


 

 • Διεύθυνση Εργοδότη

 

 

 • Διεύθυνση*

 

 

 • Ενορία / Χωριό*

 

Λίστα τιμών.

 • Επαρχία *

 

Καταχωρείται αυτόματα με βάση την επιλογή του χρήστη στο προηγούμενο πεδίο. Δεν μπορεί να ενημερωθεί.

 

 • Ταχυδρομικός Κώδικας*

 

 

 • Τηλέφωνο*

 

 

 • Φαξ

 

 

 • Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο*

(email)

 

 

Αφού καταχωρήσει τα πιο πάνω στοιχεία, ο χρήστης πατά το κουμπί ‘Επόμενο’. Εάν ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη δεν έχει συμπληρωθεί επειδή ο εργοδότης δεν είναι εγγεγραμμένος στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τότε το σύστημα δίνει στον εργοδότη αριθμό αναφοράς  (reference number), μέχρι ότου επικυρωθεί η εγγραφή του από λειτουργό του ΕΓΕ, οπότε το σύστημα δημιουργεί το ΑΜΕ ΤΕ. Εάν ο εργοδότης καταχωρήσει ΑΜΕ/ΑΜΕ ΤΕ το σύστημα ελέγχει κατά πόσο ο αριθμός που καθόρισε είναι ορθός, δηλαδή είναι καταχωρημένος στο Σύστημα Τοποθέτησης Υποψηφίων ή στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τα βασικά στοιχεία των εργοδοτών που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων του Συστήματος Τοποθέτησης Υποψηφίων). Σε περίπτωση που ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη δεν υπάρχει στα δύο συστήματα, τότε δίνεται το σχετικό μήνυμα λάθους και καλεί το χρήστη να καταχωρήσει ξανά τον αριθμό. Διαφορετικά ο χρήστης προχωρεί στο Βήμα 2.

 

 

Βήμα 2: Εταιρικό Προφίλ

 

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το προφίλ της εταιρείας του συμπληρώνοντας το πιο κάτω πεδίο :

 

 • Εταιρικό Προφίλ* - Περιγραφή δραστηριοτήτων εργοδότη

 

 

 

Βήμα 3: Καταχώρηση Συνθήματος

 

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το Σύνθημα το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί στα πεδία «Σύνθημα» και «Επιβεβαίωση Συνθήματος» :

 

Το σύνθημα μπορεί να αποτελείται από 6 έως 8 χαρακτήρες ή/και ψηφία. Εάν ο χρήστης καθορίσει λανθασμένο σύνθημα ή οι τιμές των πεδίων «Σύνθημα» και «Επιβεβαίωση Συνθήματος» είναι διαφορετικές, το σύστημα εμφανίζει το σχετικό μήνυμα λάθους και καλεί το χρήστη να ξαναδοκιμάσει.

 

 

Βήμα 4: Όροι Χρήσης Συστήματος

 

Το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη τους όρους χρήσης του Συστήματος Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας και τον καλεί να καθορίσει κατά πόσο τους αποδέχεται ή όχι. Εάν τους αποδεχτεί τότε προχωρεί στο Βήμα 5 :

 

Διαφορετικά, η διαδικασία τερματίζεται και ο έλεγχος του συστήματος μεταφέρεται στη σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης.

 

Βήμα 5: Επιτυχής Εγγραφή

 

Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη ότι η εγγραφή του στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και του εμφανίζει το κωδικό πρόσβασης του και το σύνθημα του, το οποίο την πρώτη φορά δίδεται αυτόματα από το σύστημα. Ο κωδικός πρόσβασης είναι αύξων αριθμός (ξεκινώντας από το 1000001) ο οποίος δίνεται αυτόματα από το σύστημα : Επίσης εμφανίζεται και ο αριθμός αναφοράς της συγκεκριμένης συναλλαγής.

 

Επιπρόσθετα, το σύστημα ενημερώνει (απευθείας μέσω της οθόνης και μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τον εργοδότη ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής απαιτείται η καταχώρηση κενής θέσης. Για να θεωρηθεί επιτυχής και ολοκληρωμένη η συναλλαγή αυτή ακολουθεί η επικύρωση από το Γραφείο Εργασίας, το αποτέλεσμα της οποίας του αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του συνθήματος και κωδικού πρόσβασης μέσω της λειτουργίας “Εκτύπωση Στοιχείων Λογαριασμού Πρόσβασης”.

 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο σύστημα Τμήματος Εργασίας, εμφανίζεται  μήνυμα στην οθόνη ότι θα πρέπει να προσέλθει για σκοπούς επικύρωσης των στοιχείων του στο Γραφείο Εργασίας εντός 15 ημερών. Επίσης ενημερώνεται ότι εάν δεν προσέλθει στο Γραφείο Εργασίας μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα  τόσο η εγγραφή του όσο και η κενή θέση που καταχώρησε ακυρώνονται.

 

Αυτόματα ενεργοποιείται η διαδικασία καταχώρησης κενής θέσης.