Λειτουργία – Αναζήτηση Εργασίας

 

Περιγραφή Λειτουργίας

 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους αιτητές εργασίας την αναζήτηση και εντοπισμό κενών θέσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

 

Οι κενές θέσεις που εμφανίζονται στην αναζήτηση είναι μόνο οι κενές θέσεις που οι εργοδότες  έχουν καθορίσει να εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στη λειτουργία αυτή ο χρήστης πρέπει να καθορίσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

 

 • Επάγγελμα

 

Λίστα τιμών η οποία εμφανίζει σε πρώτο στάδιο τις κατηγορίες επαγγελμάτων ομαδοποιημένες σε πρώτο επίπεδο (1 ψηφίο) με τη σειρά που εμφανίζονται στο ISCO (π.χ. «Διευθυντές, νομοθετικοί κ.α.» (1 ψηφίο) κώδικας 1) επιλέγοντας αυτό τον κώδικα πρέπει να εμφανίζονται όλοι οι τετραψήφιοι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία (π.χ. νομοθετικοί λειτουργοί είναι κώδικας 1110).

Επιπρόσθετα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αντί να επιλέξει ένα επάγγελμα να το αναζητήσει (καταχωρώντας το όνομα του επαγγέλματος ή μέρος του ονόματος του και πατώντας το κουμπί αναζήτηση).

 

 • Αριθμός Κενής Θέσης

 

 • Τόπος Εργασίας

Λίστα τιμών η οποία περιλαμβάνει τις επαρχίες της Κύπρου. Η αναζήτηση βασίζεται στην επαρχία του τόπου εργασίας των κενών θέσεων.

 


 

 • Χρόνια προϋπηρεσίας

 

Λίστα τιμών η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

 

 • Προηγούμενη πείρα δεν απαιτείται
 • Μέχρι 1 έτος
 • Μέχρι 2 έτη
 • Μεταξύ 2 και 5 έτη
 • Περισσότερα από 5 έτη

 

 • Επίπεδο Μόρφωσης

Λίστα τιμών η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

 • Αναλφάβητος
 • Παρακολούθησε /συμπλήρωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση
 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης
 • Απόφοιτος κολλεγίου
 • Απόφοιτος πανεπιστημίου

 

 • Είδος Απασχόλησης

 

Λίστα τιμών η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

 

 • Πλήρης
 • Μερική
 • Ασκούμενος

 

 • Διάρκεια Απασχόλησης

 

Λίστα τιμών η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

 

 • Μέχρι 6 μήνες
 • Πάνω από 6 μήνες

 

 • Ελάχιστος Μηνιαίος Μισθός (μεικτός)

 

Ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός.

 

 • Λέξεις Κλειδιά (Κάθε λέξη κλειδί να χωρίζεται με κόμμα)

 

Ο χρήστης είναι σε θέση να καταχωρήσει μια ή περισσότερες λέξεις. Η αναζήτηση γίνεται στα πεδία Περιγραφή Εργασίας, Περιγραφή Υποψηφίου και Τίτλος Κενής Θέσης Εργασίας.

 

 • Ημερομηνία Κενής Θέσης

 

Λίστα τιμών η οποία αναφέρεται στην ημερομηνία καταχώρησης της κενής θέσης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

 • Λιγότερο από 2 ημέρες
 • Λιγότερο από 7 ημέρες
 • Λιγότερο από 14 ημέρες
 • Περισσότερο από 15 ημέρες

 

 

Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση», το σύστημα εμφανίζει τον κατάλογο όλων των ενεργών κενών θέσεων εργασίας που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης του αιτητή εργασίας και ο εργοδότης έχει καθορίσει να εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Για κάθε κενή θέση εργασίας εμφανίζεται ο τίτλος της και ο αριθμός κενής θέσης.

 

Μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας του πλοηγού (browser), δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων αναζήτησης ούτως ώστε ο χρήστης να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να αναζητά με κριτήριο τον αριθμό της συγκεκριμένης κενής θέσης. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι συγκεκριμένος αριθμός κενών θέσεων (π.χ. πέντε κενές θέσεις) με δυνατότητα  εκτύπωσης. Επιπρόσθετα δίδεται η δυνατότητα αναζήτησης με τον αριθμό κενής θέσης.

 

Σημειώστε ότι οι κενές θέσεις εργασίας για τις οποίες ο εργοδότης επέλεξε ‘Χειρισμός μέσω Γραφείου Εργασίας’ και οι υποψήφιοι  που στάλθηκαν για συνέντευξη ισοδυναμούν με τον αριθμό των ζητούμενων αιτητών εργασίας δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Ο συνολικός αριθμός κενών θέσεων εργασίας που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης εμφανίζεται.

 

Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια κενή θέση επιλέγοντας το τίτλο της για να δει τα στοιχεία της. Μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας του πλοηγού (browser), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των πληροφοριών της επιλεγείσας κενής θέσης. Τα στοιχεία της κενής θέσης τα οποία παρουσιάζονται στον αιτητή εργασίας είναι:

 

 • Τίτλος Κενής Θέσης Εργασίας

 

 

 • Αριθμός Κενής Θέσης Εργασίας

 

 

 • Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη

 

 

 • Περιγραφή Εργασίας

 

 

 • Περιγραφή Υποψηφίου

 

 

 

 • Διαθέσιμες Θέσεις

 

Οι εναπομείνασες θέσεις

 • Διάρκεια Απασχόλησης

 

 

 • Τόπος Εργασίας

 

 

 • Διεύθυνση

 

 

 • Ενορία / Χωριό

 

 

 • Επαρχία

 

 

 • Ταχυδρ. Κώδικας

 

 

 • Αρ. Τηλεφώνου

 

 

 • Αρ. Φαξ

 

 

 • Πείρα

 

 

 • Μηνιαίος Μισθός (μεικτός)

 

από – μέχρι, σε Ευρώ

 • Εβδομαδιαίος Μισθός (μεικτός)

από – μέχρι, σε Ευρώ

 

 • Είδος Απασχόλησης

 

 

 • Βάρδια

 

 

 • Αρ. Ημερών Εργασίας

 

 

 • Είδος Ωραρίου

 

 

 • Ωράριο Εργασίας 1  (από –μέχρι)

 

 

 • Ωράριο Εργασίας 2 (από-μέχρι)

 

 

 • Υπερωρία

 

 

 • Μόρφωση

 

 

 • Γλώσσες

 

 

 • Επαγγελματικές Εξετάσεις

 

 

 • Άδεια Οδηγού

 

 

 • Λεπτομέρειες Επικοινωνίας

 

 

 • Τρόπος Επικοινωνίας

 

 

 • Στοιχεία Εργοδότη

 

To πιο κάτω στοιχεία του εργοδότη, εμφανίζονται μόνο εάν ο τρόπος επικοινωνίας είναι «Τηλεφωνική επικοινωνία με Εργοδότη » ή «Επιστολή και Βιογραφικό στον Εργοδότη».

 • Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας

 

 

 • Διεύθυνση

 

Εμφανίζεται μόνο όταν ο τρόπος επικοινωνίας είναι  «Επιστολή και Βιογραφικό στον Εργοδότη»

 • Αριθμός Τηλεφώνου

 

Εμφανίζεται μόνο όταν ο τρόπος επικοινωνίας είναι Τηλεφωνική επικοινωνία

 • Αριθμός Φαξ

 

Εμφανίζεται μόνο όταν ο τρόπος επικοινωνίας είναι Τηλεφωνική επικοινωνία

 • Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

(Email)

 

 

 • Λεπτομέρειες  EURES
 • Παροχή Διαμονής
 • Παροχή Εξόδων Μετάβασης στην Κύπρο
 • Παροχή Διατροφής
 • Τρόπος Επικοινωνίας Eures

 

 

Βλέπε Σημείωση 2

 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης επέλεξε ‘Χειρισμός μέσω Γραφείου Εργασίας’, εάν ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί και έχει ενεργή αίτηση, είναι σε θέση πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση Γραφείου Εργασίας» να ενημερώσει το αρμόδιο Γραφείο Εργασίας για το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη κενή θέση εργασίας. Πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση Γραφείου Εργασίας» το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη τον αριθμό αναφοράς της συγκεκριμένης συναλλαγής. Μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας του πλοηγού (browser), υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των λεπτομερειών της συγκεκριμένης συναλλαγής.

 

 

Σημείωση 1: Τα μηνύματα που αποστέλλονται στον αρμόδιο λειτουργό της κενής θέσης νοουμένου ότι δεν είναι ληγμένος χρήστης τα διαχειρίζεται η λειτουργία «Κατάλογος Μηνυμάτων Προτίμησης/Συνεντεύξεων Αιτητών Εργασίας».

 

Σημείωση 2: Ανάλογα με την επιλογή τρόπου επικοινωνίας, εμφανίζονται τα εξής πεδία:

 

 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΝ EURES ADVISOR

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας (EURES ADVISOR)

Διεύθυνση

Ενορία /Χωριό

Επαρχία

Ταχυδρομικός Κώδικας

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ενορία /Χωριό

Επαρχία

Ταχυδρομικός Κώδικας

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ EURES ADVISOR

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας (EURES ADVISOR)

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

 

 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

 

CPS WEB

 

 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ενορία /Χωριό

Επαρχία

Ταχυδρομικός Κώδικας

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

 1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνομα Γραφείου Εργασίας

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο