ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
Πρόσβαση στο Σύστημα


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Παρακαλώ καταχωρήστε Αριθμος Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης για είσοδο στο σύστημα.
Εάν δεν έχετε εγγραφεί στο διαδικτυακό σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε εάν είστε Εργοδότης και εδώ εάν είσαι Αιτητής/τρια Εργασίας.
Γλώσσα
   
 
Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

Για δημιουργία νέου λογαριασμού για πρόσβαση στο σύστημα, παρακαλώ επιλέξετε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους.

Εγγραφή Εργοδότη
Για δημιουργία λογαριασμού Εργοδότη στο Διαδικτυακό Σύστημα για δυνατότητα εγγραφής κενών θέσεων εργασίας και αυτόματο προγραμματισμό συνεντεύξεων με αιτητές εργασίας.

Εγγραφή Αιτητή Εργασίας
Για δημιουργία λογαριασμού Αιτητή Εργασίας στο Διαδικτυακό Σύστημα, και δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που προσδιορίσατε. Επίσης, παρουσίαση στοιχείων κενής θέσης εργασίας και δυνατότητα επικοινωνίας με τα Γραφεία Εργασίας.

Εγγραφή Εργοδότη (Τράπεζα Βιογραφικών ΜΟΝΟ)
Για πρόσβαση στην Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων για αναζήτηση βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν καταχωρηθεί.

Εγγραφή Αιτητή (Τράπεζα Βιογραφικών ΜΟΝΟ)
Για πρόσβαση στην Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων και δημιουργία και ενημέρωση του Βιογραφικού σας.