ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Εγγραφή Εργοδότη


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Πριν προχωρήσετε επιβεβαιώστε τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη της επιχείρησης σας.   Αριθμός Μητρώου Εργοδότη  /  /