ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Αρχική Σελίδα


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Καλωσορίσατε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα, παρέχει εξυπηρετήσεις σε αιτητές εργασίας και εργοδότες, εγγεγραμμένους και μη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Για τις δημοσιευμένες κενές θέσεις εργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μπορούν να έχουν πρόσβαση Κύπριοι και Κοινοτικοί που διαμένουν στην Κύπρο, όπως και άλλα άτομα που διαμένουν στην Κύπρο και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους, έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τμήμα Εργασίας ενημερώνει τα άτομα που αναζητούν εργασία ότι έχει αποκατασταθεί η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΔΥΑ. Όσοι αιτητές εργασίας είχαν ως τελευταία ημέρα ανανέωσης της αίτησης τους για εξεύρεση εργασία τις 05/07/2021 και 06/07/2021, ενημερώνονται ότι η ανανέωση της αίτησης τους έχει γίνει αυτόματα. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για την επόμενη περίοδο ανανέωσής σας μέσω του διαδικτύου

29/07/2021: 3279 Κενές Θέσεις, 30673 Υποψήφιοι και 2097 Εργοδότες

Υπηρεσίες που παρέχονται από το Σύστημα
Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας Εξυπηρέτηση Εργοδοτών Ανανέωση Αίτησης Εργασίας
 • Αναζήτηση και εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Eγγραφή Αιτητή και Δημιουργία Αίτησης
 • Πρόσβαση στην αίτηση σας για εξεύρεση εργασίας
 • Διεκπεραίωση δραστηριοτήτων
 • Εγγραφή Εργοδότη
 • Εγγραφή κενής θέσης εργασίας
 • Πρόσβαση σε υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας
 • Αναζήτηση Υποψηφίων
 • Διεκπεραίωση δραστηριοτήτων
 • Ανανέωση της Αίτησης Εργασίας σας
 • Εκτύπωση του Δελτίου Εγγραφής Υποψηφίου
  Στατιστικές   Ανακοινώσεις   Συνδέσεις   Σχετικά