ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
Αρχική Σελίδα


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό Σύστημα του Τμήματος Εργασίας του Υπουργειου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Διαδικτυακό Σύστημα , παρέχει εξυπηρετήσεις σε αιτητές εργασίας και εργοδότες, εγγεγραμμένους και μη στα Γραφεία Εργασίας.

Για τις δημοσιευμένες κενές θέσεις εργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μπορούν να έχουν πρόσβαση Κύπριοι και Κοινοτικοί που διαμένουν στην Κύπρο, όπως και άλλα άτομα που διαμένουν στην Κύπρο και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους, έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία του διαδυκτυακού Συστήματος Τοποθέτησης Υποψηφίων/Πλατφόρμας Ανέργων δεν είναι συμβατή με το Google Chrome!

22/10/2019: 2143 Κενές Θέσεις, 16768 Υποψήφιοι και 1476 Εργοδότες

Υπηρεσίες που παρέχονται από το Σύστημα
Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας Εξυπηρέτηση Αιτητών Εργασίας Εξυπηρέτηση Εργοδοτών/
Πλατφόρμα Ανέργων
Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων
 • Αναζήτηση και εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Eγγραφή Αιτητή και Δημιουργία Αίτησης
 • Πρόσβαση στην αίτηση σας για εξεύρεση εργασίας
 • Διεκπεραίωση δραστηριοτήτων
 • Εγγραφή Εργοδότη
 • Εγγραφή κενής θέσης εργασίας
 • Πρόσβαση σε υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας
 • Αναζήτηση Υποψηφίων
 • Διεκπεραίωση δραστηριοτήτων
 • Πρόσβαση στην Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων
 • Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος
 • Αναζήτηση Βιογραφικών Σημειωμάτων
  Στατιστικές   Ανακοινώσεις   Συνδέσεις   Σχετικά