ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Πρόσβαση στο Σύστημα


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Παρακαλώ καταχωρήστε Αριθμος Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης για είσοδο στο σύστημα.
Εάν δεν έχετε εγγραφεί στο διαδικτυακό σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παρακαλώ πατήστε εδώ για να εγγραφείτε εάν είστε Εργοδότης και εδώ εάν είσαι Αιτητής/τρια Εργασίας.
Γλώσσα
   
 
Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παρακαλώ επιλέξτε ένα από τους πιο κάτω συνδέσμους.

Εγγραφή Εργοδότη
Για δημιουργία λογαριασμού Εργοδότη στο Διαδικτυακό Σύστημα για δυνατότητα εγγραφής κενών θέσεων εργασίας και αυτόματο προγραμματισμό συνεντεύξεων με αιτητές εργασίας.

Εγγραφή Αιτητή Εργασίας
Για δημιουργία λογαριασμού Αιτητή Εργασίας στο Διαδικτυακό Σύστημα, και δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που προσδιορίσατε. Επίσης, παρουσίαση στοιχείων κενής θέσης εργασίας και δυνατότητα επικοινωνίας με τα Γραφεία Εργασίας.