ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
Σχετικά


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

To Διαδικτυακό Σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του κοινού και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Το Σύστημα αυτό απευθύνεται σε 3 κατηγορίες πολιτών:

 • Σε άτομα (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες) που επιθυμούν την αναζήτηση και τον εντοπισμό κενών θέσεων εργασίας.
 • Σε αιτητές εργασίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα κατά τόπους Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας και που επιθυμούν να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.
 • Σε εργοδότες που επιθυμούν να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.

Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας

Χρησιμοποιώντας το Σύστημα ένα άτομο έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας που τον ενδιαφέρουν. Το άτομο θα είναι σε θέση να καταχωρήσει ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης και να εμφανίσει όλες τις κενές θέσεις εργασίας οι οποίες ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια. Επιλέγοντας μια κενή θέση εργασίας θα εμφανίζονται τα στοιχεία της. Με βάση την επιλογή του εργοδότη όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας, το άτομο θα μπορεί είτε να επικοινωνήσει απευθείας με τον εργοδότη (τηλεφωνικά ή αποστέλλοντας το Βιογραφικό του) ή με το Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας.

Εξυπηρέτηση Αιτητών

Αιτητές εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας: Αναζήτηση και να εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης δυνατότητα ενημέρωσης των κατά τόπους Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας για το ενδιαφέρον του αιτητή εργασίας για μια συγκεκριμένη θέση (εφόσον υπάρχει ενεργή αίτηση).
 • Στοιχεία Αίτησης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων της ενεργής αίτησης για εξεύρεση εργασίας του αιτητή εργασίας.
 • Ανανέωση Αίτησης Εργασίας: Ανανέωση της αίτησης για εξεύρεση εργασίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για αιτήσεις με κώδικα 2 (Καλύτερη Εργασία), 4 (Ειδικό Ωράριο), 6 (Ειδική Περιοχή) και 7 (Σύστημα Μαθητείας).
 • Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων
 • Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος

Επίσης, μέσω του Συστήματος, οι αιτητές εργασίας μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) και να πληροφορηθούν για τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρονται από τις χώρες μέλη σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H εξασφάλιση πρόσβασης στο Διαδικτυακό Σύστημα απο αιτητές θα γίνεται είτε μέσω του Συστήματος, είτε μέσω των Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας.

Εξυπηρέτηση Εργοδοτών

Εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Εγγραφή Νέας Κενής Θέσης Εργασίας
 • Καταχώρηση στο σύστημα μια νέας κενής θέσης εργασίας: Στο στάδιο αυτό, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν τις κενές τους θέσεις στο Δίκτυο των Ευρωπαίκων Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επεξεργασία Κενής Θέσης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων μιας ενεργής κενής θέσης εργασίας ή ακύρωσης της.
 • Ενημέρωση Στοιχείων Εργοδότη
 • Αναζήτηση Βιογραφικών Σημειωμάτων

Η εξασφάλιση πρόσβασης στο Διαδικτυακό Σύστημα από Εργοδότες θα γίνεται είτε μέσω του Συστήματος, είτε μέσω των Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας.