Αναζήτηση Εργασίας - Στοιχεία Κενής Θέσης Εργασίας
Επιστροφή στα Αποτελέσματα
Τόπος Εργασίας

Εβδομαδιαίος Μισθός (μεικτός)
Από
Μέχρι
Μηνιαίος Μισθός Από
Από
Μέχρι
Error in NetuTag with Id "VacancyWorkTime": SQL statement to execute cannot be empty or null
java.sql.SQLException: SQL statement to execute cannot be empty or null at oracle.jdbc.driver.OracleSql.initialize(OracleSql.java:117) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeQuery(OracleStatement.java:1352) at oracle.jdbc.driver.OracleStatementWrapper.executeQuery(OracleStatementWrapper.java:369) at weblogic.jdbc.wrapper.Statement.executeQuery(Statement.java:499) at com.netu.jsp.lib.ReadOnlyValueList.drawGrid(ReadOnlyValueList.java:150) at com.netu.jsp.lib.ReadOnlyValueList.doEndTag(ReadOnlyValueList.java:111) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag52(__f006w1.java:3545) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag34(__f006w1.java:2643) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jspService(__f006w1.java:772) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:35) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:295) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:353) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at org.cps.web.servlet.filter.CPSWebFilter.doFilter(CPSWebFilter.java:35) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.servlets.filter.NUFFilter.doFilter(NUFFilter.java:100) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.web.filter.SystemMaintenanceFilter.doFilter(SystemMaintenanceFilter.java:122) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3800) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3766) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:344) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2454) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2302) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2280) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1721) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1681) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:352) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:337) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:57) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:655) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:420) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:360)
Error in NetuTag with Id "VacancyDrivingLicence": SQL statement to execute cannot be empty or null
java.sql.SQLException: SQL statement to execute cannot be empty or null at oracle.jdbc.driver.OracleSql.initialize(OracleSql.java:117) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeQuery(OracleStatement.java:1352) at oracle.jdbc.driver.OracleStatementWrapper.executeQuery(OracleStatementWrapper.java:369) at weblogic.jdbc.wrapper.Statement.executeQuery(Statement.java:499) at com.netu.jsp.lib.ReadOnlyValueList.drawGrid(ReadOnlyValueList.java:150) at com.netu.jsp.lib.ReadOnlyValueList.doEndTag(ReadOnlyValueList.java:111) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag55(__f006w1.java:3702) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag34(__f006w1.java:2655) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jspService(__f006w1.java:772) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:35) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:295) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:353) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at org.cps.web.servlet.filter.CPSWebFilter.doFilter(CPSWebFilter.java:35) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.servlets.filter.NUFFilter.doFilter(NUFFilter.java:100) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.web.filter.SystemMaintenanceFilter.doFilter(SystemMaintenanceFilter.java:122) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3800) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3766) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:344) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2454) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2302) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2280) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1721) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1681) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:352) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:337) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:57) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:655) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:420) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:360)
Error in NetuTag with Id "VacancyExamDesc": SQL statement to execute cannot be empty or null
java.sql.SQLException: SQL statement to execute cannot be empty or null at oracle.jdbc.driver.OracleSql.initialize(OracleSql.java:117) at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeQuery(OracleStatement.java:1352) at oracle.jdbc.driver.OracleStatementWrapper.executeQuery(OracleStatementWrapper.java:369) at weblogic.jdbc.wrapper.Statement.executeQuery(Statement.java:499) at com.netu.jsp.lib.ReadOnlyValueList.drawGrid(ReadOnlyValueList.java:150) at com.netu.jsp.lib.ReadOnlyValueList.doEndTag(ReadOnlyValueList.java:111) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag56(__f006w1.java:3754) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag34(__f006w1.java:2659) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jspService(__f006w1.java:772) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:35) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:295) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:353) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at org.cps.web.servlet.filter.CPSWebFilter.doFilter(CPSWebFilter.java:35) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.servlets.filter.NUFFilter.doFilter(NUFFilter.java:100) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.web.filter.SystemMaintenanceFilter.doFilter(SystemMaintenanceFilter.java:122) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3800) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3766) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:344) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2454) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2302) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2280) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1721) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1681) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:352) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:337) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:57) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:655) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:420) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:360)
Γλώσσες
Error in NetuTag with Id "null": Blank SQL Statement fed to DBGrid "Language". Have you set it in the request?
java.lang.IllegalArgumentException: Blank SQL Statement fed to DBGrid "Language". Have you set it in the request? at org.apache.commons.lang.Validate.isTrue(Validate.java:136) at com.netu.jsp.gridtag.DBGrid.sqlStatement(DBGrid.java:1164) at com.netu.jsp.gridtag.DBGrid.openResultSet(DBGrid.java:1260) at com.netu.jsp.gridtag.DBGrid.doEndTag(DBGrid.java:775) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag58(__f006w1.java:3859) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jsp__tag34(__f006w1.java:2667) at jsp_servlet._candidate.__f006w1._jspService(__f006w1.java:772) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:35) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:295) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:353) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at org.cps.web.servlet.filter.CPSWebFilter.doFilter(CPSWebFilter.java:35) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.servlets.filter.NUFFilter.doFilter(NUFFilter.java:100) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at com.netu.web.filter.SystemMaintenanceFilter.doFilter(SystemMaintenanceFilter.java:122) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3800) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3766) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:344) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2454) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2302) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2280) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1721) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1681) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:352) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:337) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:57) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:655) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:420) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:360)
Στοιχεία Εργοδότη
Δίκτυο Eures